กระเทียมป้องกันโรคจากยุงและแมลงได้

ยุงและแมลงเป็นพาหะนำโรคมากมาย เช่น โรคไข้เลือดออก ก็มียุงเป็นพาหะนำโรค กระเทียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทำสเปรย์ไล่ยุงสูตรธรรมชาติ ป้องกันยุงได้เป็นอย่างดีมีมาแนะนำกันถึง 3 สูตร…